در صورتیکه میخواهید طراح وب سایت خود باشید و یا بر کار ، کارمندهای بخش طراحی ، توسعه، نگهداری و پشتیبانی وب سایت خود راحت تر و دقیق تر نظارت کنید.پشتیبانی و نگهداری از سایت خود را بر عهده بگیرید و یا بر روند بهینه سازی و امتیازات سایت خود در گوگل اشراف داشته باشید، میتوانید با پر کردن تقاضای آموزش دوره و انتخاب موارد دلخواه به صورت فردی یا گروهی در دوره مورد نظر شرکت کنید.

 

This post is also available in: Turkish