نمونه قراردادهای طراحی و پشتیبانی

یکی از دغدغه های طراحان کم تجربه و تازه کار قراردادهای کاری است .اینکه چه جوری قرارداد ببندند که بتوانند پولشان را از مشتری بگیرند یا دقیقا چه چیزهایی تو قرادادهایشان باید بیاورند.

من چند نمونه قرارداد مختلف برا آماده کرده ام که طبق تجربیات کاری خودم به من کمک زیادی کردند..میتوانید این قراردادها را باهم مقایسه و ترکیب کنید.در هرحال طوری قراداد ببندید که نهایتا متضرر نشوید و مشتری هایتان با رضایت از کارتان شما را به دوستان و آشنایان معرفی کنند.اما این به معنای این نیست که از حق و حقوقتان کوتاه بیایید.هر کار اضافی خارج از توافق و قرادادتان کار اضافی است و باید مبلغش پرداخت شود.

اگر تمام توافقات و موارد مسئولیتی تان را مکتوب کنید و در بندهای قرارداد اضافه کنید کار خودتان ساده تر و کم حاشیه تر خواهد بود و در نهایت هر دو طرف راضی خواهند بود.

اگر هم کارمند شرکتی هستید قبل از امضای قراداد کار در مورد شرح وظایفتتان شفاف سازی کنید.اگر قبل از شما کسی مسئول کارهای نگهداری و سایر موارد وب سایت بوده با هماهنگی کارفرما تمامی پسوردها را تغییر دهید. خودتان نیز در انتهای کار یا تفویض اختیار حتما بصورت کتبی کلیه مسئولیت را به شخص جدید انتقال دهید تا اگر بعدها مشکلی بوجود آمد بتوانید از خودتان در مقابل اتهامات وارده دفاع کنید.

البته یک توصیه دوستانه دارم همیشه یکی از رموز موفقیت در کار این است که بتوانید آمادگیتان را برای کار بیشتر نشان بدهید.مدیران ملاک افزایش حقوق و یا ترفیع کاریتان را بر پایه همین موارد مازاد بر شرح وظایفتان در نظر میگیرند.

نمونه قراردادها را از لینک های زیر دریافت کنید:

قرارداد همکاری

قرارداد طراحی وب

قـــرارداد ادمین وب سایت

قرارداد طراحی وب سایت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

:SHARE TO