در این مرحله دیگر آماده می شویم تا قالب را انتخاب کنیم و سایت شما رو به صورت واقعی آماده کنیم.هاست و دامنه را انتخاب و بگیریم و سایت را پیاده سازی کنیم.همه فرمها، محتوا و عکسهای واقعی آماده شود و در جای خودشان قرار بگیرند.

هورا…

در این مرحله دیگر ما رویای خودمان را واقعی می بینیم.اما هنوز مرحله بعدی مانده …

This post is also available in: Turkish