در طراحی UI ، من بعنوان یک طراح یک طرح روی کاغذ برایتان آماده میکنم از اینکه المانهای مورد نظر شما در کجای صفحه سایتتان قرار بگیرد ؟! اگه یک فرمی داشته باشید و کسی این فرم رو پرکند چه اتفاقی بعد آن می افتد؟!فرم کجا ارسال می شود و بعد ازآن چه شود؟! کاربر را چطور در مراحل مختلف پیش ببریم و یا خطاها و اشتباهات رو به چه نحوی نمایش بدهیم؟! دکمه های مختلف کجا باشند؟منو اگه دارید شامل چه آیتمهایی باشد و چه مدلی باشد؟ خلاصه یه طرح اولیه اما کامل از وب سایتی که شما میخواهید و آرزویش را دارید به شما ارائه میدهم.همراهتان هستم تا مرحله بعد

This post is also available in: Turkish