من به عنوان یه گرافیست طرح قبلی را که روی کاغذ بود برایتان اجرا میکنم و رنگ و زیبایی به آن میدهم تا کاملا دیدی عالی از رویای وب سایتتان را ببینید.رنگ دکمه ها،پس زمینه، منوها و خلاصه هر عکس و رنگی که وب سایت شما در آینده خواهد داشت را برایتان به صورت عکس اجرا میکنم.کنارتان هستم تا مرحله بعد

This post is also available in: Turkish