یک سری کارهایی بر روی محتوا و عکسهای سایت شما باید انجام شود که مطابق استانداردهای گوگل شود و گوگل به سایت شما امتیاز بدهد و سایت شمارا در صفحه اول و لینک های اولیه جستجو بیاورد.

به این بهینه سازی طبق الگوریتم و استانداردهای گوگل سئو میگویند.خب اینکار را هم میتوانم انجام بدهم تا شما آخرین قدمهای رویاتون را هم بردارید و درزمینه کاریتان کاملا شناخته شوید.

This post is also available in: Turkish